De la primele articole dedicate IMM-urilor, publicate aici, au trecut câțiva ani buni. Între timp, prioritățile s-au mai schimbat, atât în abordarea internă a IMM-urilor, cât și în politicile publice dedicate lor. Lansarea ediției 2017 evidențiază în Carta Albă a IMM-urilor o serie de progrese și de schimbări ale priorităților, demne de menționat.

Raportul se întinde pe mai bine de 400 de pagini, cu tabele și grafice statistice, informații cantitative și calitative, culese sub coordonarea distinsului domn profesor universitar Ciprian Nicolescu de un grup de autori și studenți entuziaști și dedicați unei activități riguroase, profesioniste, cu rezultate utile, pentru care merită toate felicitările.

Prioritățile manageriale în cadrul IMM-urilor

În 2017, cele mai frecvente priorități manageriale asupra cărora își concentrează eforturile și atenția sînt: amplificarea activității de marketing( 34,38% , față de 43,34% în 2016), achiziția de tehnică nouă (25,3% față de 20,44%), informatizarea activităților (25,06% față de 9,76% în 2016), diversificarea producției (23,00% față de 15,42% în 2016) și pregătirea intensă a forței de muncă (22,52% față de 13,87%).

Se observă tendința de scădere a intensității preocupărilor pentru activitatea de marketing (-8,96%) și creșterea incidenței preocupărilor pentru pregătirea intensă a forței de muncă (+8,65%) față de 2016. Cele două tendințe par ușor contradictorii, cât timp pregătirea propriilor oameni este o strategie de marketing… sau ar fi bine să fie abordată ca atare!

Interesant este că, așa cum reiese din tabelul de la pagina 198 a Cartei, preocupările pentru activitățile de marketing au o pondere de 44,13% pentru IMM-urile cu până la 5 ani vechime, scăzând spre 27,45% pentru IMM-uri cu peste 15 ani de activitate. În cazul pregătirii intense a forței de muncă, preocupările rămân relativ constante, în ușoară creștere, de la 21,79% pentru IMM-uri cu până la 5 ani de activitate, până la 23,14% pentru cele cu peste 15 ani de existență.

În funcție de apartenența regională, regiunea Sud presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică amplificarea activității de marketing (46,43%) ca prioritate. Întreprinzătorii din zona de Centru arată pregătirea intensă a forței de muncă (44,90%) ca prioritate.

De asemenea, aceste două priorități apar mai frecvent la întreprinderile mici, preocupate de amplificarea activității de marketing în proporție de 38,40% (media fiind de 34,38%) și de pregătirea intensă a forței de muncă – 35,20% (medie 22,52%).

O altă corelație utilă este evidențiată de prioritățile de dezvoltare în funcție de domeniul de activitate. Astfel, amplificarea activității de marketing este considerată ca prioritate în turism în proporție de 50%, în construcții – 42,86% și în comerț – 36,79%. Din nou, o contradicție apare din preocuparea scăzută pentru pregătirea intensă a forței de muncă în turism, de doar 8,33%, mult sub medie și lipsită de corelare cu preocuparea pentru marketing!

Doar 16,95% dintre IMM-uri au apelat la serviciile unui consultant extern în 2016. Totuși, acest indicator este în creștere, având în vedere că în 2015 această pondere era de 10,49%. Cel mai frecvent apelează la consultanți externi firmele cu peste 15 ani de activitate – 21,96% ca pondere din total, față de 13,41% pondere pentru firmele sub 5 ani.

Disproporțiile cresc semnificativ în funcție de criteriul regional. Astfel, în Sud-Vest, 37,06% dintre IMM-uri au apelat la un consultant extern, în timp ce doar 4,08% din Sud și 7,5% din București Ilfov au făcut acest lucru. Cea mai mare frecvență se remarcă printre firmele mijlocii – 43,59% dintre ele au apelat la un consultant extern. De regulă, a fost vorba despre know-how managerial, financiar-contabil, de marketing, juridic, tehnic, etc.

Toate aceste informații își sporesc relevanța în contextul evaluării factorilor cheie de succes în IMM-uri. Probabil că lipsa marketingului dintre acești factori este cea mai bulversantă. Iată clasamentul: oportunitățile pe care le oferă piața este un factor cheie de succes în 2017 pentru 47,58% dintre IMM-uri (față de 53,65% în 2016). Urmează relațiile/partenerii de afaceri – 42,62% (43,16%), angajații calificați și pricepuți – 33,05% (34,85%), motivați și loiali – 21,43% (16,33%) și servicii suport pentru managementul gradului de încărcare a angajaților – 19,61% (14,05%).

După atâtea cifre, iată câteva concluzii scurte de final, urmând ca tema să fie reluată în viitor:

  • întreprinzătorii vor angajați calificați, pricepuți, loiali, motivați… dar în turism pregătirea intensă a angajaților este departe de a fi o prioritate, deși IMM-urile se plâng de o criză a forței de muncă!
  • cauzele prioritizării unor direcții în detrimentul altora pot sta la baza unor descoperiri care să impulsioneze brusc activitățile profitabile IMM-urilor, atunci când se găsesc soluții pentru lipsa de capital, lipsa de încredere/garanții și lipsa de informații;
  • evoluția și avantajele percepute în activitățile IMM-urilor indică o scădere a preocupării pentru planificare strategică, pentru obiective de extindere a afacerii, inclusiv prin internaționalizare;
  • Utilizarea resurselor proprii, inclusiv a forței de muncă, poate fi mult îmbunătățită și eficientizată, fiind cea mai accesibilă cale de dezvoltare, cu sau fără ajutorul unui consultant extern!
  • programele guvernamentale, cum este recent încheiatul program Start Up Nation, au un rol esențial în susținerea și dezvoltarea afacerilor IMM-urilor, inclusiv pentru creșterea ponderii lor în PIB.