Confidențialitate, cookies și termeni de utilizare

Acest site NU folosește cookies – fișiere pentru identificare și urmărire a traficului individual, publicate și instalate automat, provizoriu pe computerul tău, prin intermediul browserului. Orice site poate fi verificat folosind http://www.cookie-checker.com/.  Pentru informare, prevederile aplicabile și în România pot fi citite aici: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/.

Nu-mi asum nicio răspundere pentru eventualele daune pretinse a fi suferite ca urmare a utilizării integrale sau parțiale a oricăror informații, materiale, produse sau servicii prezentate pe acest blog. Îmi asum integral răspunderea pentru opiniile exprimate.

Pentru comentarii, răspunderea revine autorilor comentariilor.

Informațiile conținute în oricare material având ca sursă acest blog pot fi reproduse și retransmise cu condiția citării acestuia ca sursă a informațiilor și a autorului, cu includerea  unui link către articolul preluat.

Numele, adresa de e-mail și orice alte informații sau alte date personale sînt păstrate în condiții de strictă confidențialitate. Ele nu vor fi dezvăluite terților niciodată, în niciun fel de circumstanțe. Datele de contact sau informațiile cu caracter personal mai vechi de 6 luni se șterg automat, în mod sistematic, programat și iremediabil.