Confidențialitate, cookies și termeni de utilizare

Acest site folosește cookies – fișiere pentru identificare și urmărire a traficului individual, publicate și instalate automat, provizoriu pe computerul tău, prin intermediul browserului, de programele și reclamele afișate pe acest site. Continuarea navigării reprezintă consimțământul tău cu aceste condiții.

Nu-mi asum nicio răspundere pentru eventualele daune pretinse a fi suferite ca urmare a utilizării integrale sau parțiale a oricăror informații, materiale, produse sau servicii prezentate pe acest blog. Îmi asum integral răspunderea pentru opiniile exprimate.

Pentru comentarii, răspunderea revine autorilor comentariilor.

Limbajul folosit trebuie să se încadreze în limitele bunului simț.

Informațiile continute în oricare material având ca sursă acest blog pot fi reproduse și retransmise cu condiția citării acestuia ca sursă a informațiilor și a autorului, cu includerea  unui link către articolul preluat.

Numele, adresa de e-mail și orice alte informații sau date personale pe care mi le pui la dispoziție sînt păstrate în condiții de strictă confidențialitate. Ele nu vor fi dezvăluite terților niciodată, în niciun fel de circumstanțe.