Programe dedicate IMM-urilor există în toată lumea, cele mai multe fiind dedicate serviciilor de training. Pregătirea intensă a forței de muncă, așa cum reiese din Carta Albă a IMM-urilor, ediția 2017, discutată aici, reprezintă o prioritate pentru doar 22,52% dintre IMM-uri.

Din analiza IMM-urilor, coordonată de domnul profesor universitar Ovidiu Nicolescu, reiese că 54,72% dintre companii nu s-au implicat în instruirea resurselor umane. Partea plină a paharului este că 45,28% au alocat, în medie, timp și fonduri pentru pregătirea intensă a forței de muncă, proporție mai ridicată față de anii precedenți.

În contextul discuțiilor despre criza de forță de muncă, slab pregătită, insuficientă și prea costisitoare, din perspectiva angajatorilor, iată că valorificarea mai eficientă a resurselor disponibile, deja contractate, este o opțiune tot mai mult luată în considerare.

Totuși, doar 25,79% dintre IMM-uri au alocat între 1 și 5 zile de training, 11,74% au alocat, în medie, 6-10 zile și doar 7,75% dintre organizații au indicat peste 10 zile de training pe angajat. De regulă, investițiile în training se văd foarte repede: se elimină pierderi, accidente, timpi morți și se câștigă prin fidelizarea angajaților și a clientelei, îmbunătățirea calității serviciilor oferite, creșterea vânzărilor.

De remarcat că numărul zilelor de training crește, odată cu creșterea vechimii și mărimii firmei. De asemenea, pregătirea profesională este mai serios tratată în zona Centru și Sud-Vest. Dintre firmele care au alocat resurse pregătirii oamenilor, majoritatea activează în turism (41,67%), transporturi (36,36%), industrie (33,77%) și construcții (33,33%) – în cazul programelor de instruire de 1-5 zile.

Atenție la contradicția datelor: în turism, interesul pentru instruirea angajaților este minuscul, de aproximativ 8%, conform datelor din raportul citat. Cu alte cuvinte, din totalul firmelor cu activitate turistică, doar 8% au această preocupare. Dintre cele 45,28% IMM-uri cu preocupări pentru pregătirea forței de muncă, ponderea cea mai mare este în turism, 41,67%.

O explicație poate proveni din specificul sezonier al activităților turistice și instabilitatea (sau rulajul rapid), caracteristicile specifice ale forței de muncă din acest domeniu. Rolul investitorului este să-și asume riscuri echilibrate, urmărind profituri realizabile pe termen lung, abandonând strategiile ad-hoc, lipsite de planificare.

Legătura dintre training și performanțe în cifre

Interesantă este corelarea comparativă a performanțelor firmelor în 2016 față de 2015 și numărul mediu de zile lucrătoare pe salariat dedicate programelor de training: 57,02% declară rezultate mai slabe și 76,47% mult mai slabe, când nu alocă nici măcar o zi de training angajaților (tabel 9.20, pagina 276 din Carta Albă a IMM-urilor, ediția 2017).

Mai mult, dacă tot s-a iscat iureșul legat de impozitul aplicabil cifrei de afaceri, temă abordată aici, iată că procentul mediu alocat programelor de training din cifra de afaceri este de doar 1,55%. Cu alte cuvinte, deși pare o prioritate pentru 22,52% dintre întreprinzători, deși pare o oportunitate de evitare a efectelor crizei de forță de muncă, resursele financiare alocate pregătirii intense a forței de muncă rămân… invizibile!

Privite din cealaltă parte, cifrele ne arată că procentul mediu al angajaților care au beneficiat de training în anul 2016 este de numai 16,99% la nivelul eșantionului. Variația regională este derutantă: procentul este de 43,18% în regiunea Vest, 39,43% în Nord Est, 32,47% în Nord Vest, 20,08% în Centru și doar 9,44% în Sud, respectiv 4,85% în Sud Vest.

Din punct de vedere al educației, ponderea angajaților cu studii superioare relevă următoarele: în 60,87% dintre întreprinderi lucrează între 0 și 25% absolvenți ai învățământului universitar, 21,99% dintre firme consemnează între 75% și 100% persoane licențiate. Ponderea pe eșantion este de 31,01% pentru absolvenții de instituții universitare – adică un nivel relativ bun de intelectualizare, propice performanțelor.

În încheiere, în loc de concluzii, ar mai fi de remarcat două idei:

  • cele mai frecvente criterii de apreciere a salariaților întâlnite în IMM-uri sînt experiența (63,44% dintre firme), spiritul de responsabilitate (49,64%), cunoștințe și abilități de specialitate (45,16%), conștiinciozitatea (44,92%);
  • ponderea medie a angajaților care au vechime mai mare de 15 ani în domeniul actual de activitate este de 24,17% și înregistrează niveluri mai crescute în rândul IMM-urilor care funcționează de peste 15 ani (34,25%), în regiunea Sud (38,71%), în construcții (32,48%).

Utilizarea acestor informații poate face diferența dintre succes și eșec, pentru cine are capacitatea să le transforme în acțiuni eficiente. De exemplu, prin simpla alocare a unor fonduri suplimentare programelor de training, rezultatele financiare pot fi transformate spectaculos. Cu 1,55% din cifra de afaceri ce se poate face, cu impact real? Așadar, este loc destul pentru îmbunătățire!