Deseori, șansele de reușită ale strategiilor de marketing cresc, atunci când acționezi în echipă, ca partener într-un grup sau membru într-o asociație, comitet sau uniune. Pur și simplu, combinarea resurselor pentru atingerea unui scop comun are eficiență crescută, din cele mai vechi timpuri, iar acest lucru este foarte vizibil în marketing.

Atunci când asocierea se face prin consens, obiectivele sînt asumate prin coeziune, iar strategiile prin care se urmărește atingerea obiectivelor se aplică în mod coordonat și sistematic, este calea cea mai sigură de a obține randamente superioare față de eventuale investiții în programe sau acțiuni solitare.

O echipă pune la bătaie în comun resurse de informații și energie, capital, abilități și legături pe care le poate aloca unor planuri de acțiune la o fracțiune de cost față de situația în care aceleași informații, abilități, legături și resurse financiare ar fi mobilizate de o singură entitate.

O asociație poate organiza mult mai ușor evenimente dedicate pregătirii profesionale, adaptării la schimbări tehnologice și noutăți legislative. De asemenea, poate constitui o platformă de lansare a unor inovații, în cadrul unor conferințe sau reuniuni dedicate recunoașterii și recompensării celor mai performanți membri. Asociațiile pot fi inițiatoarele unor schimburi internaționale de experiență sau reprezentantele intereselor unui domeniu de activitate în fața unor situații adverse, cu impact generalizat.

Calitatea de membru într-o organizație care împărtășește obiective comune, reunind și armonizând interesele profesionale și resursele capabile să genereze valoare adăugată într-un domeniu de activitate, este deseori neglijată, până când apar situațiile de criză, cărora antreprenorul simte că nu le mai poate face față de unul singur. Fiind membru, astfel de situații pot fi anticipate, te poți pregăti pentru ele, le poți traversa mai ușor.

Asocierile au printre obiective și acțiuni de marketing, cum ar fi târgurile, expozițiile și evenimentele organizate pentru a facilita întâlnirea dintre furnizorii de soluții și clienții care au nevoie de ele, le caută și preferă să le găsească la un loc, astfel încât să le compare mai ușor și să aleagă mai bine.

Tot ca acțiune de marketing în echipe, asociații sau uniuni este percepută și organizarea unor campanii de promovare prin mass media – de regulă, dintre cele mai scumpe, cum este publicitatea TV – unde antreprenorii mici, solitari au acces foarte greu, datorită costurilor prohibitive, dar pot pătrunde mai ușor cu sprijinul unei asociații, alături de alți membri, cu care împart investiția… și timpul de antenă.

Încă pentru câțiva ani, accesul la fonduri europene poate constitui un avantaj pentru afacerile derulate de întreprinzători, iar șansele de succes cresc, atunci când există asocieri puternice, capabile să susțină și să promoveze interesele membrilor, reprezentându-i cu succes, atât în fața concurenței externe, cât și în fața partenerilor de discuții – fie că este vorba despre angajați, despre furnizori sau despre clienți.

Asociațiile au propria lor dinamică, dezvoltându-se în paralel cu organizațiile din alte domenii, cu care pot face permanent schimb de informații și tehnologie, sprijinindu-se reciproc, împrumutând mijloace și inovații generate în alte domenii și adaptate pentru propriile nevoi.

Orice uniune funcționează cât timp principiile de funcționare sînt respectate de toți membrii – de la corectitudine și transparență, la solidaritate și coeziune. Politicile comune presupun, uneori, sacrificii de moment pentru beneficii de ansamblu, generate pe termen lung. În momentul în care apar opinii divergente, viteze diferite, priorități alternative, apare nevoia de negociere, pentru a găsi și aplica soluțiile cele mai bune, pentru toată lumea.

Cu alte cuvinte, uniunea reprezintă mijlocul de identificare și de urmărire a scopurilor comune, a ceea ce unește, estompând divergențele și disensiunile, cu scopul reducerii și distribuirii riscurilor și costurilor pe care le presupune un eventual eșec nedorit, chiar dacă, prin această abordare, pot apărea tensiuni și decalaje subiective între membrii unei organizații. Vocea unui grup este mai puternică, puterea unei echipe este mai mare. În ce echipe vrei să intri?